Facebok sdílet

Rozhovor s přímým žákem svámím Krijanandou

Sekce:   Home >> Krijánanda >> Rozhovor s přímým žákem svámím Krijanandou


Mistři energií: Paramhansa Jógananda: Otec jógy na Západě

Rozhovor s přímým žákem svámím Krijánandou.

krijananda.jpg

Nandini Cervi (magazín Energie,13.5.2012, Itálie)

Otázka: Jógananda byl první indický Mistr, který žil trvale na Západě. Jaké bylo jeho poslání?

Odpověď: Úloha, kterou Jóganandovi svěřil jeho Mistr, vůbec nebyla jednoduchá. Měl šířit starobylou a posvátnou duchovní tradici Indie na Západě, v zemi, která o tom vůbec neměla ponětí. Dnes jsou obecně známé výrazy jako dharma, jóga, karma, ale když se Jógananda poprvé dotkl půdy Spojených států, tyto termíny byly rozhodně neznámé. Jógananda připlul poprvé do Bostonu v roce 1920 v pozici zástupce Indie na kongres Náboženských liberálů, kde měl přednášku nazvanou Věda náboženství. Po mimořádném úspěchu svých konferencí ustanovil za své hlavní centrum sídlo v Los Angeles. V přednáškách pokračoval na mnohých místech Spojených států. Když v roce 1952 zemřel, v celé zemi se již daly počítat stovky tisíc studentů a středisek meditace. Jógananda neučil nové postupy, nýbrž prastaré jógové poznání Indie. Přinesl vědu Seberealizace tisícům duší, dychtících po opravdové duchovnosti. Takto pobízel své studenty:“Nevěřte tomu, co učím jen proto, že to říkám já. Buďte vědci ve vaší vnitřní laboratoři. Jóga není krédo, naopak je založena na konkrétních cvičeních a na osobní vnitřní zkušenosti.“

Otázka: Jste přímým žákem Jóganandy, jeden z těch, kteří mu byli nejblíže. Jak jste ho znal? I pro Vás byla četba Životopisu jogína příčinou proměny.

Odpověď: Musím říci, že jsem nehledal „gurua“, protože jsem toto slovo ani neznal. Životopis jogína jsem četl ve věku 22 let. Tehdy jsem žil v New Yorku a nic jsem nevěděl o indické filosofii a duchovnosti. Byl jsem velmi neklidný a nespokojený. Zoufale jsem hledal smysl života, nevěděl jsem jak ho najít. Byl jsem zvyklý používat pouze intelekt. Dnes bych mohl říci, že jsem hledal Boha. Četba Životopisu jogína proměnila můj život do hloubky. Jakmile jsem knihu přečetl, nasedl jsem do prvního autobusu do Los Angeles, kde, jak jsem věděl, Jógananda žije. Chtěl jsem ho poznat za každou cenu. Musel jsem přejet přes celé Spojené státy. Cesta trvala čtyři dny a čtyři noci. Když jsem ho uviděl, moje první slova byla:“Chci se stát Vaším žákem.“ Velmi dobře si ten den pamatuji: 12. září 1948. Přijal mne k sobě a od té chvíle, nyní to je 65 let, jsem ho následoval.

Otázka: Nazval jste Jóganandu „avatárem blaženosti“, „gigantem mezi světci“. Žil jste 3,5 roku po boku tohoto velkého Mistra. Jaká byla Vaše zkušenost?

Odpověď: Setkání s Jóganandou byla nejdojemnější událost v mém životě. Byl jsem tak zaplaven city z toho, že jsem v jeho přítomnosti, že jsem stěží promluvil. Opakoval jsem svoji prosbu: „Toto je nejdůležitější věc v mém životě. Vím, že znáte mé myšlenky, zkrátka, musíte mne přijmout.“ Jako odpověď na moji snažnou prosbu mne požádal, abych před ním poklekl a řekl mi, abych složil slib žáka a mnicha, potom položil svůj ukazováček na mé srdce a požehnal mi. Požehnání trvalo celé dvě minuty. Po celou tu dobu jeho paže vibrovala. Co jsem cítil? Mohu jen říci, že od té chvíle se moje vědomí hluboce proměnilo.Jógananda mi nabídl svoji bezvýhradnou lásku a současně žádal ode mne lásku a bezvýhradnou poslušnost. Jeho energie byla mimořádná, ohromná, kosmická. Čerpal z nesmírného zdroje , bylo to jakoby energii přeléval přes trychtýř. Se širokým ústím a úzkou trubičkou. Když jsem se díval do jeho očí , viděl jsem Nekonečno, neviděl jsem ego. Žádná přání, libost nebo nelibost, žádná připoutání jen lásku pomoci všem. Pramenem této lásky bylo Nekonečno.

Otázka: Jaké je pro Vás hlavní učení Jóganandy? Myslíte, že je ještě aktuální?

Odpověď: To co Jógananda přinesl na Západ svými knihami, svým učením, není náboženství a duchovní praxe. Jeho techniky jsou užitečné na každém poli lidské aktivity, směřované všem, lidem každého náboženství a filosofického přesvědčení, dokonce i ateistům. Lidská potřeba je stále stejná a Jóganandovo poselství je stále aktuální. Celé lidstvo má přání, vlastně dvě: vyhnout se bolesti a hledat štěstí.Všichni hledají štěstí, když vyhledávají cestu potěšení, radosti, požitků; sexu a hmotného bohatství. I darebák, zločinec jedná s přesvědčením, že peníze a moc mu přinesou štěstí. Ale dokud hledáme štěstí mimo nás, zůstaneme vždy zklamáni, dokud nepochopíme, že je to Bůh, co hledáme. A nebudeme opravdu šťastni. Jógananda říkal při mnoha příležitostech, že štěstí „nepřichází zvenku od věcí, ale z nitra, z vlastní duše. Meditujte. Osvoboďte se od zbytečných potřeb. Žijte jednoduchý život s vysokými ideály a v kontaktu s přírodou. Přišel čas poznat Boha!“ Snad nikdy nebyla jeho slova důležitější a aktuálnější než dnes.

Otázka: Hlavní technika, kterou Jógananda učil, byla Krija jóga, kterou označil za dálnici k Seberealizaci.

Odpověď: Krija jóga, která se praktikuje od nepaměti, pracuje vědecky, aby jogína přivedla k vyšším stavům. Dech se stane jen mentálním stavem a vnějškově ustane. Neklidná mysl se v důsledku toho zastaví a dovolí meditujícímu překročit hranice těla a osobnosti, aby mohl prožít ohromnou expanzi vědomí. Prožitá zkušenost je nazývána „uvědomění si Já“, naší božské duše, která najde spojení s Bohem. Předtím, než jsem přečetl Životopis, jsem také patřil na stranu skeptiků. Vyprávění o světcích a zázracích se mi zdálo nerozumné, nesmyslné. Účinek četby Životopisu a potom přímé poznání Mistra měly na mne tak velkou moc, že mi otevřely srdce a zcela mne získaly. V mysli jsem odložil stranou všechnu nedůvěru a odpor, protože jsem byl pevně rozhodnut následovat Jóganandu jako svého Mistra. Později jsem pochopil, že není nic zázračného, pokud jde o schopnost něco vykonat co „normálně nemůže být uděláno“, neboť všechno je projev božího vědomí. A ve skutečnosti jsem následováním Jóganandy viděl mnoho zázraků. Také jeho odchod byl překvapivý. Stal se zázrak totiž předtím ve Spojených státech nevídaný. Po jeho mahasamadhi (vědomý odchod z těla) 7. března 1952, jeho tělo zůstalo neporušené tři týdny, než bylo uložené do hrobky. Mnozí se ptají, zda zůstalo neporušené dodnes. V každém případě to pro vědu byl nevysvětlitelný jev, natolik ohromující, že časopis TIME této výjimečné události věnoval celý článek. Tímto posledním učením chtěl Jógananda pravděpodobně ukázat západnímu světu nejvyšší hodnotu jógových cvičení a meditace.

Otázka: Je třeba mít gurua?

Odpověď: Ne, vůbec ne, ale jestliže opravdu chceš nalézt Boha, potom ano, je třeba. Kdo může nalézt tak jemnou dimenzi bez pomoci? Snažil jsem se očistit mnoha způsoby, ale bylo to jako prát špinavou košili; na jedné straně jsem pracoval, ale objevila se další. S pomocí gurua je to snadnější. Jak se lze uvolnit z pout ega, které nám brání poznat Boha, když je to ego, které se snaží eliminovat ego? Je nutné sladit se s někým, kdo je od tohoto omezení osvobozený. Když se Ježíšovi žáci sladili s jeho vědomím, pochopili, že nejsou ego. Pochopili, že jsou nekonečný Bůh, který se projevil v tomto malém egu. Toto je osud každého člověka, všichni musíme pochopit, že jsme děti Boží.

Otázka: V březnu představíte v Itálii nový Životopis Jóganandy s vašimi vzpomínkami a osobními úvahami. Co vás inspirovalo k napsání této knihy?

Odpověď: Odpověď je jednoduše ta, že Jógananda napsal svůj Životopis v naprostém duchu pokory a psal o ostatních světcích a jogínech než o sobě samotném. Téměř jakoby ukrýval svoji velikost. Cítil jsem potřebu napsat tuto knihu, abych se podělil se čtenářem o skutečnou velikost, kterou jsem u svého gurua pozoroval. Na základě své zkušenosti z první ruky jsem chtěl vyprávět, co jsem slyšel z jeho úst, to co jsem s ním prožil a co jsem slyšel vyprávět od ostatních, kteří mu byli blízko. Zahrnul jsem mnoho příběhů, vyprávění dosud nepublikovaných, zázraky, které vykonal, výzvy, kterým musel čelit na Západě, řetězy jeho konferencí po celé Americe, jeho zápasy, aby mohl dovršit svoji boží misi na Západě, která mu byla svěřena. Snažil jsem se zachytit z toho všechny aspekty, jeho moudrost, humor, nakažlivou radost, jeho bezmeznou lásku. Jógananda byl velikán, který vyčníval mezi ostatními světci. Jeden z mála, kteří se objeví v průběhu staletí poslaní Bohem a s božím posláním pomoci lidstvu, aby vyšlo z mlhy nevědomosti do jasného světla božího chápání, porozumění. Jsem upřímně přesvědčen, že život Jóganandy znamená významnou stopu ve světě, ba dokonce věřím, že změní samotné směřování historie.

Slova Paramhansa Jóganandy: „Tvoje pravé Já není ego, ale Bůh. Nesmírný oceán Ducha, který projevil na určitou dobu malou vlnku vědomí, kterou nyní považuješ za sebe samotného.“

Zpět