Facebok sdílet

Film Finding Happiness

Sekce:   Home >> Film Finding Happiness


 S potěšením sdělujeme všem zájemcům, že promítání filmu Finding Happiness  (HLEDÁNÍ ŠTĚSTÍ) pro veřejnost se bude konat dne 26. dubna 2024 v 18 hodin v malém sále, Maitrea, Týnská ulička 6, Praha 1.

Doporučené vstupné Kč 150,-. Senioři a studenti Kč 50,-. 

RECENZE k filmu

Finding Happiness“ nám láskyplně otvírá oči, abychom viděli svět příležitostí naskýtajících se naší pošramocené psychice, jestliže se jednoduše obrátíme jeden k druhému s péčí, soucitem a trochou lásky. Boří hradby mezi komunitami a kontinenty, aby pomohl vytvořit malá společenství radosti a vzájemnosti. Toto je duchovní rodina s religiozitou, která je a priori univerzální a přinášející útěchu v naší netolerantní době.

Victor Banerjee, famous Indian actor


Shlédnutí filmu Finding Happiness ve vás zanechá pocit klidu a povznesení, a obnoví vaši víru v evoluci lidstva.”

Vicky Thompson, editor of New Connexion Journal


Ze srdce věřím, že duch pospolitosti, jednoty a harmonie, které přebývají v komunitě Ananda a jsou tak výmluvně zobrazeny ve Finding Happiness, jsou naší budoucností a předzvěstí, jak jednou budeme my lidé žít.”

Christine Andrew, President, CoSozo Radio Station


Podivuhodný hraný dokument, umožňující nahlédnout zevnitř do každodenního života v idylické duchovní komunitě, jež je zasvěcena spolupráci, jednoduchosti a udržitelnosti, v ostrém kontrastu k materiálnímu světu, kde vládne soutěživost a konzumní způsob života.“

Kam Williams, Syndicated Critic / AALBC.com


Tento film vás přiměje zamyslet se nad svým současným postojem k životu a změnit jej. Strhující film, který mne dojal a ovlivnil způsobem, jenž nedokážu vyjádřit slovy.”

Rohan Mukherjee, Grade 11, Pathways World School, Delhi


Coby kardiolog se zajímám o štěstí, jelikož mezi těmi, kdo se cítí šťastnější, je o 30% méně infarktů. Tento film je mimořádný, fantastický! Pro mne je to důležité poselství, že můžeme mít normální život, “žijíce v tom samém prostředí, avšak s vyšším vědomím.” Toto poselství by se mělo rozšířit napříč lidstvem; film by měl být přeložen do mnoha jazyků. Anandu jsem prozkoumal a vím, že její hlubokou duchovnost ztělesňuje sdílení a péči. Tak prosté, tak krásné.”

Padmashree Dr. Manchanda, Senior Consultant Cardiologist, Sri Ganga Ram Hospital


Film přinesl zaměření na život! Dal mi křídla! A dal výživu mé duši. Zhlédni ho! Potěš se jím! A budeš ho automaticky žít! Finding Happiness přináší světu jednoduché, ale významné poselství. O návratu k nevinné prostotě a obnovení spojení se svou duší. Vlastně potřebujeme ke štěstí velmi málo. Věřím, že toto je cesta, kterou jdou ti opravdu moudří a stateční. Ananda mě natolik inspirovala, že už se nemohu dočkat osobní zkušenosti s ní v Assisi nebo zde v Indii.“

­ Raageshwari Loomba. Actor – Famous Pop Singer 
Zpět